Van Afval Naar Grondstof (VANG)

-

Het doel van het icoonproject ‘Van Afval naar Grondstof’ (VANG) is het verminderen van de hoeveelheid restafval van huishoudens en het verminderen van afval van bedrijven.

VANG bestaat uit twee programma’s:

  1. Het programma ‘VANG – Huishoudelijk’ afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding door huishoudens zijn preventie en het sluiten van grondstofketens belangrijke speerpunten.
  2. Het programma ‘VANG Buitenshuis’ helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD) om het restafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval te halveren en stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering.

Doe mee

Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

X