Van Afval Naar Grondstof (VANG)

Het doel van het icoonproject ‘Van Afval naar Grondstof’ (VANG) is het verminderen van de hoeveelheid restafval van huishoudens en het verminderen van afval van bedrijven.

VANG bestaat uit twee programma’s:

  1. Het programma ‘VANG – Huishoudelijk’ afval is ontwikkeld om gemeenten te helpen om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. Naast afvalscheiding door huishoudens zijn preventie en het sluiten van grondstofketens belangrijke speerpunten.
  2. Het programma ‘VANG Buitenshuis’ helpt de kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD) om het restafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval te halveren en stappen te zetten naar een circulaire bedrijfsvoering.

Circulaire consumptiegoederen zijn een noodzaak om grondstoffen hoogwaardig in de gebruiksfase te houden. Daarmee kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering en het behoud van biodiversiteit. Samen met de andere leden van het transitieteam zet ik mij daar graag voor in!

– Henk DILLINGH
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!