Kennisbibliotheek

In de kennisbibliotheek lichten we belangrijke rapporten over de circulaire economie uit.

Kennisbibliotheek

Om meters te maken richting een circulaire economie, is het belangrijk om dezelfde taal te spreken en dezelfde feiten te kennen. In de kennisbibliotheek vind je belangrijke onderzoeken, rapporten en begrippen terug.

Categorieënfilter

Van houtafval naar circulaire grondstof door retourlogistiek

Hoe kunnen digitaliseringstechnologieën en data de overgang naar circulaire consumptiegoederen versnellen? Deze verkenning brengt de kansen en belemmeringen van data en digitale technologieën in kaart in de specifieke context van de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Data benutten voor circulaire consumptiegoederen

Hoe kunnen digitaliseringstechnologieën en data de overgang naar circulaire consumptiegoederen versnellen? Deze verkenning brengt de kansen en belemmeringen van data en digitale technologieën in kaart in de specifieke context van de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Circulaire Roadmap Plaatmateriaal

In deze Roadmap wordt verkend hoe hoogwaardig hergebruik van plaatmateriaal in de meubel- en interieurbouwsector kan worden gestimuleerd. Het geeft inzicht in de verwerkingsketen en brengt de circulaire kansen en belemmeringen voor de sector in Nederland in kaart.

Logistiek in een circulaire economie

In dit rapport wordt de rol van logistiek in de circulaire economie besproken. Er wordt een beeld geschetst van hoe logistieke netwerken er mogelijk gaan uitzien en er worden een aantal logistieke kernafwegingen geïdentificeerd, die door het rapport heen met praktijkcases geïllustreerd worden.

Circulaire retourlogistiek – Nieuwe verdienmodellen

De Transitieagenda Consumptiegoederen verkende samen met Pure Birds en Het Groene Brein de rol van de retourlogistiek in de circulaire economie, met een focus op de ketens van textiel, meubels en matrassen.

Transitieagenda Consumptiegoederen

Een volledig circulaire consumptiegoederen-economie in 2050: met dit doel voor ogen is in 2018 de Transitieagenda Consumptiegoederen opgesteld. De Transitieagenda Consumptiegoederen is één van...

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

In het Rijksbreed programma Circulaire Economie ‘Nederland Circulair 2050’ is de visie van het kabinet op een circulaire economie in Nederland neergezet. Het gestelde...

R-ladder en R-strategieën

De Transitieagenda Consumptiegoederen streeft naar een volledig circulaire consumptiegoederen-economie in 2050. In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en benutten we...

Rijksbreed programma Circulaire Economie

De vraag naar grondstoffen voor consumptiegoederen zoals elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. We moeten slimmer en zuiniger omgaan met grondstoffen om...
X