Transitie is mensenwerk – Arbeid als factor in de circulaire economie

-

Het huidige kabinet zet, net als voorgaande kabinetten, in op de transitie naar een circulaire economie in Nederland en heeft daartoe ambitieuze doelen gesteld met als streven ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Met het vaststellen en verfijnen van de ‘circulaire economie’- doelen neemt de behoefte toe om te kunnen meten en sturen, en daar proactief beleid op te ontwikkelen. Tot een aantal jaar geleden lag de focus nog met name op de technische en materialenkant van de circulaire economie. De laatste jaren komt er ook steeds meer aandacht voor de sociale kant van de circulaire transitie, waaronder de effecten van deze transitie op de arbeidsmarkt. Het rapport ‘Transitie is mensenwerk – Arbeid als factor in de circulaire economie’ gaat in op de sociale kant van de circulaire transitie. Het rapport is opgesteld door KMPG en Circl in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Download het rapport  Transitie is mensenwerk – Arbeid als factor in de circulaire economie hier.

X