Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Gereedschapskist Circulaire Economie

De Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER) die begin 2021 verscheen maakte duidelijk dat onze circulaire doelstellingen buiten bereik blijven als we niet ‘klimmen’ op de R-ladder. In het rapport wordt gesteld dat er ‘dwang en drang’ nodig is om de transitie verder aan te slingeren. Stevige maatregelen zouden hierbij niet geschuwd moeten worden.

Copper8 onderzocht welke bestaande beleidsmaatregelen er ingezet worden om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De analyse toont dat:

• Er op dit moment nog te veel aandacht is voor meer en hoogwaardige recycling (R8), terwijl stappen hoger op de R-ladder kunnen zorgen voor meer CO2-reductie; De huidige beleidsmaatregelen met name technisch van aard zijn, terwijl juist organisatorische en financiële inbedding ervoor zorgen dat we niet alleen circulaire producten, maar ook circulaire ketens kunnen realiseren.

Download de Gereedschapskist Circulaire Economie van Copper8 hier.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!