Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

R-ladder en R-strategieën

De Transitieagenda Consumptiegoederen streeft naar een volledig circulaire consumptiegoederen-economie in 2050. In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en benutten we de grondstoffen die we gebruiken optimaal. Dit houdt in dat producten zo worden ontworpen dat er zo min mogelijk grondstoffen nodig zijn, de gebruikte grondstoffen zo lang mogelijk worden gebruikt en dat mogelijk is om de grondstoffen na het afdanken van het product hoogwaardig opnieuw te gebruiken.

R-ladder

De mate van circulariteit van een product wordt vaak gerelateerd aan de R-ladder. Hoe hoger een aanpak (ook wel ‘strategie’) op deze ladder staat, hoe circulairder de aanpak is. De verschillende aanpakken die je terug vindt op de R-ladder noemen we ook wel R-strategieën.

De Rijksdienst voor Ondernemens Nederland (RVO) hanteert, net als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de monitoring van het Rijksbrede Programma Circulaire Economie, de volgende R-ladder.

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/r-ladder

R-strategieën

R1. Refuse en Rethink  (afwijzen en heroverwegen)

  • Product overbodig maken door van zijn functie af te zien, of die met een radicaal ander product te leveren.
  • Productgebruik intensiveren (bijvoorbeeld door producten te delen of multifunctionele producten).

R2. Reduce (verminderen)

  • Grondstoffen efficiënter gebruiken door minder grondstoffenverbruik tijdens de productie en het gebruik van producten.

R3. Re-use (hergebruiken)

  • Hergebruik van afgedankt nog goed product, in dezelfde functie door andere gebruiker.

R4. Repair, Refurbish, Remanufacture en Repurpose (repareren, opknappen, reviseren en hergebruiken)

  • Reparatie en onderhoud van kapot product voor gebruik in zijn oude functie.
  • Opknappen en/of moderniseren van oud product.
  • Onderdelen van afgedankt product gebruiken in nieuw product met dezelfde of andere functie.

R5. Recycling

  • Materialen verwerken tot grondstoffen met dezelfde (hoogwaardige) of mindere (laagwaardige) kwaliteit dan de oorspronkelijke grondstof.

R6. Recover (terugwinnen)

  • Verbranden van materialen met energieterugwinning.

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/r-ladder

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!