Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Rapport: Hoe reageren consumenten op interventies voor online winkelen?

Veel Nederlanders bestellen producten online en het aantal bestellingen neemt toe. E-commerce is belangrijk voor de Nederlandse economie en biedt veel gemakken voor de consument. Tegelijkertijd heeft het ongewenste effecten op de maatschappij. Het terugsturen van producten leidt tot extra ritten van bestelbussen en dus tot extra belasting van het wegennetwerk en uitstoot van broeikasgassen zoals CO2. Ook moeten teruggestuurde producten vaak opnieuw worden ingepakt, wat leidt tot een extra gebruik van plastic. Zowel de overheid als webshops zien aanleiding om ongewenste effecten van e-commerce tegen te gaan. In deze studie wordt de effectiviteit onderzocht van interventies om ongewenste effecten van e-commerce tegen te gaan via discrete keuze-experimenten (DCE). Zo is onder meer onderzoek gedaan naar wat het effect is op het bestelgedrag van consumenten als ze zelf de retourkosten moeten betalen.

Lees het beleidsrapport over het onderzoek naar gedragseffecten van interventies om ongewenste effecten van online winkelen terug te dringen en de wenselijkheid van deze interventies hier.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!