Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Op weg naar een circulaire branche

De transitie naar een circulaire economie is een systeemverandering, die alle aspecten van de economie raakt. Bedrijven moeten naast hun producten ook hun processen en businessmodellen aanpassen, vanuit de overheid is er een ander wettelijk kader nodig en er moet een nieuwe consumentencultuur ontstaan. Brancheorganisaties hebben de mogelijkheid om dit proces te begeleiden door overkoepelende initiatieven te starten, die niet door individuele bedrijven kunnen worden opgepakt. In samenwerking met de Branche voor elektrische huishoudelijke apparatuur is er een transitieplan opgesteld.

Lees hier een interview met de schrijvers van het transitieplan (Turntoo).

De doelen van dit transitieplan:

  1. Het creëren van een concreet plan aan de hand van verschillende thema’s om te komen tot een volledig circulaire branche voor elektrische huishoudelijke apparatuur.
  2. Het vaststellen van concrete acties per thema.
  3. Het vormen van een samenwerkingsverband binnen de branche om bepaalde uitdagingen gezamenlijk op te pakken.
  4. Adviseren over het vormgeven van het samenwerkingsverband binnen de branche.
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!