Retourlogistiek

Veel circulaire initiatieven lopen tegen logistieke uitdagingen aan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat gebruikte producten of gerecyclede grondstoffen weer terugkomen bij een producent die er nieuwe producten van maakt? Of hoe zorg je ervoor dat je in de deeleconomie een groot genoeg aanbod hebt met voldoende beschikbaarheid van producten? Ook hebben de uitdagingen te maken met beperkingen door wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de afvalstatus). Het gaat hierbij onder meer om het vormgeven van de ketenregie. De logistieke sector bezit gelukkig al veel kennis en expertise met betrekking tot het organiseren van logistieke waardeketens die kunnen bijdragen aan effectieve ketenregie. De verbinding tussen de logistieke behoefte van circulaire ondernemers en het aanbod van logistieke expertise vanuit de logistieke sector wordt echter nog niet altijd gelegd. In 2020 is er vanuit de Transitieagenda Consumptiegoederen een verkenning gedaan rondom consumptiegoederen, logistiek en circulaire economie. Een van de opvallende uitkomsten was dat de opvatting van retourlogistiek van enerzijds een circulair ondernemer en anderzijds een logistiek dienstverlener erg ver uit elkaar liggen. Daar waar de ene partij kansen ziet omdat ‘die vrachtwagen toch leeg terugrijdt’, ziet de andere partij kansen voor een extra betaalde opdracht. De voornaamste conclusies zijn dat er veel onbenutte kansen liggen voor een circulair verdienmodel voor logistiek dienstverleners. In een circulaire economie lijkt de grens tussen een afvalverwerker en een logistiek dienstverlener te vervagen.  

“De kennis en kunde van supply chain en logistiek professionals zijn cruciaal voor een versnelling naar een circulaire economie. Mijn passie is dan ook om circulaire, ecologische en gelijkwaardige ketens te realiseren in samenwerking met innovatieve ondernemers en bedrijven.”

– Coen Faber
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!