De Top van Onderop

Het Nationaal Klimaat Platform organiseert deze bijeenkomst gelijktijdig met de internationale VN-klimaatconferentie in Dubai. Daar onderhandelen wereldleiders over verdere afspraken over de aanpak van klimaatverandering. Over de hele wereld zullen dan grote protestmarsen en andere acties uiting geven aan het gevoel dat het beleid sneller en beter moet. Het Nationaal Klimaat Platform wil maken zichtbaar dat er in Nederland al veel gebeurt.

Het platform laat zien wat er allemaal al lukt. Het wordt een dag vol concrete voorbeelden ter inspiratie, panels om ervaringen uit te wisselen en goede sprekers die de gedachtes scherpen. Het wordt een dag waar de internationale onderhandelingen van de VN-klimaattop en de concrete dynamiek in Nederland bij elkaar komen.

Deze Top van Onderop organiseert het platform met een collectief van organisaties die al concreet het nieuwe Nederland vormgeven. Die zijn op uiteenlopende plekken actief met de verduurzaming. Deze organisaties weten wat er goed loopt, wat kansrijk is, welke belemmeringen er in de weg zitten. En, nog belangrijker, hoe we kansen om te versnellen kunnen pakken. Zo laten we ook de kracht in de samenleving zien.

Het Klimaat Platform wil:

  • Nederland laten zien wat er allemaal al gebeurt
  • Van elkaar leren
  • Elkaar stimuleren om het verder te brengen
  • Elkaar ontmoeten
  • Nieuwe verbindingen leggen
  • Het nieuwe Nederland sneller dichterbij brengen.
  • Welke oplossingen bieden logistieke diensten voor circulaire ketens en business?
  • Welke handige methodes en tools helpen bij het herontwerpen van de keten?
  • Hoe pak je als professional in logistiek jouw rol als driver van een circulaire keten?
  • Hoe neem je ketenpartners mee in deze ontwikkeling?

Het programma is nog volop in ontwikkeling, maar de eerste onderdelen zijn inmiddels bekend. Bekijk hier het programma of schrijf je in.

Datum

Woensdag 6 december

Locatie

Theater het Spant, Bussum

VOEG TOE AAN JE AGENDA

ROUTEBESCHRIJVING