Icoonprojecten

Met icoonprojecten werken we aan de doelstellingen uit de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Om concreet en zichtbaar aan de slag te gaan met de doelstellingen uit de Transitieagenda Consumptiegoederen, zijn er verschillende icoonprojecten gedefinieerd. Ze dienen als hefbomen voor het realiseren van de hele Transitieagenda.

Categorieënfilter

  • Alle categorieën
  • Dwarsdoorsnijdend thema
  • Consumenten elektronica
  • Meubels
  • Textiel
  • Verpakkingen & verbruiksartikelen
  • Zelfstandig