Over ons

Transitieagenda Consumptiegoederen

Het Transitieteam Consumptiegoederen streeft naar een volledig circulaire consumptiegoederen-economie in 2050. Met dit doel voor ogen is in 2018, samen met bedrijven en overheden, de Transitieagenda Consumptiegoederen opgesteld. Deze Transitieagenda is één van de vijf transitieagenda’s binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie die de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord samen met de Rijksoverheid hebben opgesteld.

Wat zijn consumptiegoederen?

Bij consumptiegoederen staat de consument centraal. Onder consumptiegoederen worden verstaan: ‘de goederen die door huishoudens, bedrijven en maatschappelijke instellingen voor gebruiksdoelstellingen worden gebruikt’. Consumptiegoederen worden ook wel gebruiksgoederen genoemd en simpel gezegd zijn het producten die een consument gebruikt.

De Transitieagenda Consumptiegoederen richt zich in haar aanpak met name op meubels, huishoudelijke apparaten, kleding & textiel en wegwerpproducten & verpakkingen.

Onze aanpak

In de Transitieagenda Consumptiegoederen zijn 38 acties en doelstellingen opgenomen die helpen een circulaire economie te realiseren. Om de doelstellingen uit de agenda te bereiken zetten we in samenwerking met overheden, branches, wetenschappers en bedrijven icoonprojecten op.

Elk icoonproject heeft een eigen karakter en wordt getrokken door een specialist met veel ervaring in de praktijk. Uit de icoonprojecten halen we lessen voor heel Nederland en de landen om ons heen. Lessen die ons zullen helpen de transitie naar een circulaire economie te versnellen en de gestelde doelen te bereiken.

Stakeholderbijeenkomst

Ben je benieuwd naar de verschillende icoonprojecten, of wil je graag bijdragen aan de transitie naar circulaire consumptiegoederen? Kom dan naar de jaarlijkse Stakeholderbijeenkomst van Consumptiegoederen waar je mee kunt praten over de invulling van verschillende icoonprojecten. De stakeholderbijeenkomsten worden op de website aangekondigd en vinden ieder jaar in september plaats. Meld je aan voor de nieuwsbrief om de aankondiging niet te missen.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Wie wij zijn

Met het Transitieteam Consumptiegoederen zetten we ons in voor het realiseren van de doelen uit de Transitieagenda Consumptiegoederen. Het team bestaat uit vrijwillige vertegenwoordigers van bedrijven, overheden en branches die meerdere keren per jaar samenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken we de voortgang van de doelen uit de transitieagenda en worden nieuwe icoonprojecten gestart.

Wil je namens jouw organisatie ook zitting nemen in het Transitieteam Consumptiegoederen? Neem dan contact met ons op.

Doe mee!

Hoe zet jij je in voor een circulaire economie in 2050? Sluit je aan bij de Transitieagenda Consumptiegoederen voor ondersteuning. Hier lees je meer over onze aanpak en ondersteuning.