Springtij Forum 2024

Springtij Forum – het jaarlijkse driedaags event op Terschelling over de verduurzaming van Nederland – vindt in 2024 plaats van dinsdag 24 t/m donderdag 26 september.

Springtij Forum verbindt bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen om grote veranderingen voor een groene en sociale wereld vorm te geven. Zo organiseren ze ontmoetingen op bijzondere plekken. Natuur, kunst en wetenschap zijn hierbij inspiratiebronnen.

Vraagstukken zijn geclusterd rondom Plek (de fysieke omgeving), Samen (de samenleving), Systeem (financieel economisch systeem). Je kunt daarbij denken aan duurzaam bouwen, transitie in het landelijk gebied, biodiversiteit, waterbeheer binnen Plek. Samen gaat bijvoorbeeld over moedig leiderschap of een overleg met bestuurders over de uitdagingen die zij tegenkomen. Binnen Systeem onderzoekt Springtij bijvoorbeeld wat een postgroei bedrijf is en hoe deze initiatieven kunnen groeien.

Het hele jaar door organiseert Springtij bijeenkomsten in het land met als hoogtepunt een driedaags Springtij Forum op Terschelling. Het doel? Een actieve beweging op gang brengen.

Dit evenement is voor iedereen die een groenere en socialere wereld wil. Als persoon, maar ook organisaties, bedrijven en kennisinstellingen kunnen hier aan bijdragen.

Hoofdfoto: Calluna Denkers

DATUM

Dinsdag 24 september tot en met donderdag 26 september

Locatie

Terschelling

VOEG TOE AAN JE AGENDA

ROUTEBESCHRIJVING