Jaarlijks Transitiecafé Consumptiegoederen 2023

Een businesscase van niks! Hoe groeien we met minder?

Op maandag 18 september 2023 vindt het jaarlijkse Transitiecafé van het consortium Transitieagenda ConsumptiegoederenVersnellingshuisSDG NederlandMVO Nederland en Duurzaamheid.nl plaats. Postgroei, consuminderen, regrowth, kortom: we gaan minder goederen consumeren. Wat betekent dit voor het bedrijfsleven en hoe gaan zij hier mee om? En welke ruimte is er voor ondernemerschap in de toekomst?

De organisatoren van dit event – een consortium van experts op het gebied van duurzaamheid – praten je graag omtrent dit thema. Tijdens het Transitiecafé kun je het volgende verwachten:

  • Buig je over de vraag over hoe je kan groeien met minder onder prikkelende begeleiding van Aniek Moonen (voormalig voorzitter Jonge Klimaatbeweging) en een expertpanel met onder anderen Paul Schenderling, Steven van Eijck en Nancy Bocken
  • Verdiep je in het verleggen van de focus van kwantitatieve groei naar kwalitatieve groei en de rol van consumptiegoederen in dit proces
  • Leer van circulaire koplopers VME Retail, Peerby, Eosta en Jafix.com/Bever over de praktijk van post-groei

De bijeenkomst wordt afgetrapt door Anne-Marie Rakhorst, voorzitter Transitieagenda Consumptiegoederen. Daarna neemt onder prikkelende begeleiding van Aniek Moonen een expertpanel met o.a. Paul Schenderling, Nancy Bocken en Steven van Eijck ons mee in de rol van consumptiegoederen in een postgroei economie.

Na een plenaire inspiratie verdelen we ons in deelsessies waar circulaire koplopers uit verschillende sectoren ons meenemen in de praktijk. Hoe kijken zij naar postgroei en welke praktische stappen nemen zij hierin? We richten ons op de productgroepen meubels, textiel, elektrische apparaten, verpakkingen en verbruiksartikelen. Onderaan de pagina vind je meer informatie over deze koplopers. De circulaire koplopers zijn:

  • Hendrik Voortman van VME Retail (waaronder Trendhopper, Budget Home & Live Like This) (meubels)
  • Daan Weddepohl van Peerby (elektrische apparaten)
  • Paul Hendriks van EOSTA (verpakkingen & verbruiksartikelen)
  • Sieds Wijnja van Jafix.com i.s.m. Bever (textiel)

Laat jij vanuit jouw ervaring als professional of ondernemer ook je stem horen? Meld je aan via onderstaande knop!


Programma

13.00 – 13.30: Inloop

13.30 – 14.00: Plenaire aftrap, inclusief presentatie door Anne-Marie Rakhorst, voorzitter Transitieagenda Consumptiegoederen

14.00 – 14.50: Panel: onder prikkelende begeleiding van Aniek Moonen nemen o.a. postgroei-experts Paul Schenderling en Nancy Bocken ons mee in de rol van consumptiegoederen in een postgroei economie

15.00 – 16.30: Deelsessies

16.30 – 17.00: Plenaire afsluiting

17.00 – 18.00: Borrel


Aniek Moonen

Aniek Moonen haar persoonlijke missie is generatiegerechtigheid en klimaatrechtvaardigheid. Deze missie vertolkte tot voor kort in haar rol als voormalig voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, waar ze de luide stem van de jonge generatie vertegenwoordigde in het klimaatdebat. In de lezingen die Aniek Moonen geeft pleit ze voor systeemverandering: niet logisch maken wat onlogisch is en zaken die schadelijk zijn voor mens, dier en leefomgeving aan banden leggen. Aniek begeleidt deze dag en neemt ons mee in haar visie op post-groei.


Panellid: Paul Schenderling

Paul Schenderling is econoom bij Berenschot, schrijver en spreker. Samen met een aantal andere denkers schreef hij het boek “Er is leven na de groei”, waarin gepleit wordt voor een post-groei economie, met als belangrijk speerpunt het veranderen van consumptiepatronen. Daarnaast is Paul adviseur op verschillende beleidsterreinen, voorzitter van stichting Genoeg om te leven en lid van de raad van toezicht van stichting Landmerk.


Panellid: Steven van Eijck

Steven van Eijck is voorzitter van Stichting OPEN, dat invulling geeft aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. De stichting houdt zich, in samenwerking met ketenpartners, bezig met de inzameling van e-waste en streeft ernaar de e-wastesector circulair te maken. Daarnaast pleit Steven ervoor dat er meer rekening gehouden wordt met de wijze waarop e-waste wordt verwerkt. Door de huidige inzameldoelstelling worden veel goederen gerecycled die ook gerepareerd kunnen worden, wat leidt tot onnodig energieverbruik. Tijdens het Transitiecafé neemt Steven vanuit zijn expertise als voorzitter en voormalig staatssecretaris ons in het panel mee in het e-waste perspectief op postgroei. 


Panellid: Nancy Bocken

Nancy Bocken is professor Sustainable Business bij het Maastricht Sustainability Institute (MSI, Maastricht University). Ze is betrokken bij verschillende Europese en nationale onderzoeksprojecten gericht op het bedrijfsleven als driver voor duurzame transities. In een van haar onderzoeken verkent ze de rol van bedrijven in een ‘sufficiency based economy’. Daarnaast is Nancy medeoprichter van HOMIE, waar aan de hand van het Product-as-a-Service model huishoudelijke apparaten worden geleverd en de gebruiker per gebruik betaald.

Vanuit haar expertise als professor en medeoprichter neemt Nancy op deze dag plaats in het panel om ons mee te nemen in een economie gebaseerd op Product-as-a-Servicemodellen, bekeken vanuit het bedrijfsleven.


Koploper elektrische apparaten: Daan Weddepohl – Peerby

Peerby is een online platform dat mensen in staat stelt om spullen te lenen en te delen met mensen in hun buurt. Veel mensen bezitten items die ze maar af en toe gebruiken, terwijl anderen die items op dat moment misschien nodig hebben. Door middel van Peerby kunnen mensen deze items gemakkelijk lenen, uitlenen, huren en verhuren waardoor er efficiënter gebruik van middelen mogelijk is. Door slimmer te consumeren besparen we geld en kunnen we onder andere de enorme grondstoffen- en klimaatuitdagingen het hoofd bieden. 

Met minder personen per huishouden en een stijgende elektrificatie van huishoudens verbruiken we steeds meer materialen. Welke kansen zijn er om te delen in Nederland? En hoe zorgt dit ervoor dat we minder consumeren?


Koploper meubels: Hendrik Voortman – VME Retail (Live Like This)

VME Nederland is een moderne retailservice-organisatie die onafhankelijke meubel- en keukenondernemers vertegenwoordigt in Nederland en België. VME heeft 3 franchiseformules: Budget Home Store, Trendhopper en de nieuwste: Live Like This. Live Like This is een nieuw concept waarin VME gaat experimenteren met 100% duurzaamheid. De eerste winkel opent 15 oktober in Zwolle. In dit concept gaan ze alle vraagstukken en uitdagingen aan op het gebied van verduurzaming. Met Live Like This kan VME verkennen welke duurzame proposities schaalbaar blijken en welke niet.  Is het aanbieden van gerepareerde meubels rendabel? En hoe bestaat dit naast het aanbieden van nieuw?


Koploper verpakkingen & verbruiksartikelen: Paul Hendriks Eosta

Eosta is een van de grootste importeurs, verpakkers en distributeurs van vers biologisch groente en fruit, met een specialisatie in overzees fruit. Ze fungeren als innovatieve ketenregisseur voor meer dan duizend telers op zes continenten. Hierbij stellen ze zichzelf de hoogste duurzaamheidseisen. Ook op gebied van verpakkingen. Uiteraard door de verpakking zelf te verduurzamen, maar ook door helemaal niet meer te verpakken. Welke kansen zijn er door te stoppen met verpakken? En is dit ook toepasbaar voor andere sectoren?


Koploper textiel: Sieds Wijnja – Jafix.com / Bever

Jafix.com is een reparatieplatform in de brede zin van het woord met als doel dat consumenten vaker spullen (laten) repareren. Jafix.com ondersteunt daarbij op twee manieren; ten eerste door een platform te bieden waar gebruikers slimme reparatiehandleidingen uit kunnen wisselen. Een reparatiehandleiding bestaat uit een slim stappenplan en is erop gericht de consument zo goed mogelijk op weg te helpen met een reparatie. Lukt repareren dan toch niet of is het simpelweg te moeilijk? Dan biedt Jafix.com de mogelijkheid om je te koppelen aan een reparateur. 

Samen met Bever is Jafix.com het diepe ingedoken om te verkennen of dit toe te passen is op kleding en outdoor spullen. Kunnen Do-it-yourself-reparaties nieuwe aankopen voorkomen? Hoe neem je de klant hierin mee? Welke kansen liggen er op dit gebied voor bestaande organisaties?


DATUM & TIJD

18 september 2023, 13:00 – 18:00

Locatie

Villa Jongerius, Utrecht

VOEG TOE AAN JE AGENDA

ROUTEBESCHRIJVING