Icoonprojecten

Met icoonprojecten werken we aan de doelstellingen uit de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Icoonprojecten

Om concreet en zichtbaar aan de slag te gaan met de doelstellingen uit de Transitieagenda Consumptiegoederen, zijn er verschillende icoonprojecten gedefinieerd. Ze dienen als hefbomen voor het realiseren van de hele Transitieagenda.

Categorieënfilter

Mission Reuse

Het tegengaan van wegwerpproducten staat hoog op de Transitieagenda. Zo is een van de doelen om wegwerpverpakkingen geheel te vervangen door herbruikbare verpakkingen. Denk...

Retourlogistiek

Veel circulaire initiatieven lopen tegen logistieke uitdagingen aan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat gebruikte producten of gerecyclede grondstoffen weer terugkomen bij een...

Plaatmateriaal

Jaarlijks worden in Nederland tonnen behandeld en onbehandeld plaatmateriaal als afval aangeboden aan de afvalverwerkende bedrijven. Dit wordt grotendeels niet opnieuw hoogwaardig benut. Het...

Circulaire Ambachtscentra

Het icoonproject 'Circulaire Ambachtscentra' richt zich op het realiseren van landelijk dekkend netwerk van circulaire ambachtscentra in 2030. Met als doel hergebruik en reparatie...

E-commerce

In de ketens die van belang zijn voor consumptiegoederen, speelt E-Commerce een steeds grotere rol. Om de uitstoot van CO2 binnen deze ketens te...

Groene Deeleconomie

De deeleconomie is een essentieel onderdeel bij het realiseren van een circulaire economie. Er hoeven minder nieuwe spullen te worden gemaakt en er wordt...

Dutch Circular Textile Valley (DCTV)

Om de circulaire ontwikkelingen in de Nederlandse kleding- en textielindustrie te versnellen, werd in mei 2019 het icoonproject Dutch Circular Textile Valley (DCTV) gelanceerd....

Ketenoverleg Matrassen

In Nederland danken we jaarlijks meer dan een miljoen matrassen af. Het gros verdwijnt in een afvalverbrandingsoven. Niet wenselijk, want bij het verbranden van...

Consumentenaanpak Circulaire Economie

Het doel van het icoonproject ‘Consumentenaanpak Circulaire Economie’ is om consumenten, leveranciers en producenten actiever te betrekken bij het vormgeven van een circulaire economie,...

Circulaire Huishoudelijke apparaten

Binnen het icoonproject Circulaire Huishoudelijke apparaten is het doel om met verschillende initiatieven de transitie naar een circulaire economie aan te jagen. In de Transitieagenda...

Van Afval Naar Grondstof (VANG)

Het doel van het icoonproject 'Van Afval naar Grondstof' (VANG) is het verminderen van de hoeveelheid restafval van huishoudens en het verminderen van afval...

Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP)

Het Nationaal Testcentrum Circulaire Plastics (NTCP) heeft als missie om plastic afval honderd procent herbruikbaar te maken. Vanuit Heerenveen, waar het NTCP sinds mei...
X