Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Bloeien zonder te groeien

Hoe zorg je ervoor dat je als kledingbedrijf kunt blijven groeien zonder extra materialen te gebruiken? Dit stond centraal tijdens deze leerreis voor ondernemers. In de leerreis werd samen met mode- en textielondernemers onderzocht hoe de focus van kwantitatieve naar kwalitatieve groei kan worden verlegd in de textielsector. Zo zijn verschillende pilots onderzocht om minder materiaal te gebruiken.

De belangrijkste adviezen:
Stimuleer ondernemers in het ontwikkelen (opschalen) en zichtbaar maken van bestaande en nieuwe postgroei-initiatieven:
• Begeleidt ondernemers om samen aan de slag te gaan.
• Begeleidt ondernemers om terugdringen van overconsumptie te zien als een interne team effort (en niet alleen van productontwikkeling).
• Ondersteun de verandering door collectieve communicatie.

Ontwikkel consistent, langetermijnbeleid waarmee een gelijk speelveld ontstaat:
• Creëer een gelijk speelveld door schadelijke activiteiten te beprijzen of te normeren (een wortel voor de koplopers en de stok voor de achterlopers).
• Stel grenzen aan reclame (voor fast fashion) en het aanmoedigen van overconsumptie, bijv. door net als in andere Europese landen terug te vallen op seizoensgebonden uitverkoop, in plaats van het hele jaar lang.

Werk aan stimulerende financiering en bedrijfsstructuren:
• Onderzoek de rol van de andersoortige structuren van ondernemingen in hun bijdrage aan de maatschappelijke en circulaire transitiedoelen.
• Voorkom dat door financiële prikkels de nieuwe pilots niet kunnen groeien of op de ‘traditionele manier’ moeten gaan schalen tot maatschappelijk minder aantrekkelijke businessmodellen.

Deze leerreis was een initiatief van de Amsterdam Economic Board, in samenwerking met Amsterdam
Transition Insitute, de Groene Afslag en Hogeschool van Amsterdam.

Ben je benieuwd naar het rapport? Lees verder!

Bloeien zonder te groeien