Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Retailers verduurzamen hun assortiment

Retailers zijn de link tussen de aanbieders van producten en consumenten. In potentie zijn retailers de tussenliggende partij om hier een belangrijke rol in te vervullen. Dit omdat zij zowel contact hebben met de consument als de fabrikant. Daarmee zijn zij van grote invloed op zowel productieprocessen als op consumptiepatronen. Ook kunnen zij vanuit deze positie druk uitoefenen op fabrikanten om daarmee duurzamere consumptiepatronen te stimuleren. De informatievoorziening van retailers heeft daarmee sterke invloed op verduurzaming. Dit is dé plek waar consumenten kiezen voor wel of niet duurzaam. Dit is niet alleen in het belang voor een betere en duurzamere wereld, maar kan ook een sterk competitief voordeel bieden. Retailers zijn daarmee een belangrijke schakel in algehele verduurzaming.

Retailers zijn zich over het algemeen bewust van de aanstormende regelgeving en dat deze voor hen een risico vormt als ze hun zaken niet op orde hebben. Daarnaast laten de onderzoeken zien dat er een stijgende trend is waarin de consument steeds vaker kiest voor duurzaam. Het lijkt daarmee een no-brainer om er als retailer werk van te gaan maken, maar toch lijkt er nog vrij weinig bekend over de impact van de producten die retailers aanbieden. Omdat retailers aangegeven graag stappen te willen zetten, maar niet goed weten hoe ze hieraan moeten beginnen is dit onderzoek in het leven geroepen. Wat houdt een duurzaam assortiment eigenlijk in? En hoe kom je daar als retailer? In dit onderzoek proberen we de problemen, kansen en behoeften van retailers in kaart te brengen en daarmee perspectieven en oplossingen te vinden voor verduurzaming van het aanbod van de retailer.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!