Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Verkenning: verplichting verkoop gebruikte goederen

Kan het verplicht verkopen van tweedehandsgoederen bijdragen aan ander consumentengedrag? Dat onderzocht Coppper8 in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uitgangspunt van het onderzoek is dat consumenten niet altijd geneigd zijn om gebruikte goederen te kopen. Om hergebruik te stimuleren zouden gebruikte goederen daarom net zo makkelijk te koop moeten zijn als nieuwe.


Het kopen van tweedehands producten door consumenten is nog niet mainstream. Het Ministerie van I&W wil hergebruik stimuleren door in te zetten op circulair gedrag bij consumenten. Dit kan door de omgeving van consumenten te veranderen, zodat het net zo makkelijk is om gebruikte goederen te kopen als iets nieuws. Een mogelijke maatregel om dit te faciliteren is het verplichten van retailers om gebruikte goederen te verkopen.


Er zijn verschillende vormen waarin een onderneming het verkopen van gebruikte goederen kan integreren in het businessmodel, voor zowel online als fysieke winkels:


Uit de verkenning blijkt dat een verplichting voor retailers een goede aanvulling is op beleid om circulariteit te bevorderen en om bij te dragen aan verandering van consumentengedrag. Vanuit de UPV, de Warenwet en Wet Milieubeheer zijn er haakjes voor het instellen van een verplichting. Deze mogelijkheden moeten verder onderzocht worden. Wel wordt een verplichting als een juridisch zwaar middel gezien en moet er verder onderzocht worden of andere instrumenten zijn die hetzelfde doel dienen.


Het instellen van een verplichting heeft gevolgen voor retailers. Flankerend beleid kan helpen voorsorteren op deze maatregel door stimulerend te werken, of doordat het bestaande barrières wegneemt. Denk bijvoorbeeld aan voordeel en voorrangs- en/of voordeelregelingen in de fysieke ruimte voor retailers die gebruikte goederen verkopen.

In samenwerking met Rijkwaterstaat en Het Groene Brein gaat Copper8 op regionaal en lokaal niveau verder verkennen hoe ze het aanbod gebruikte goederen kunnen verhogen.

Wil je meer weten? Check de publicatie:

Verkenning: verplichting verkoop gebruikte goederen

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!