Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Terugblik kick-off icoonproject Retourlogistiek: circulair op rolletjes

Op 31 augustus organiseerden Het Groene Brein, de Transitieagenda Consumptiegoederen en het Versnellingshuis een middag waarop circulaire producenten aan logistieke dienstverleners werden gekoppeld. Gezamenlijk werd onderzocht hoe krachten gebundeld kunnen worden om retourstromen slimmer in te richten. Want zonder goed georganiseerde retourketens kan een circulaire economie niet functioneren.

Tijdens de kick-off event van het icoonproject Retourlogistiek werd gefocust op twee specifieke retourketens, namens de textielretourketen en de matrasretourketen.

Textiel

De uitdaging: Het inzamelen van textiel in Nederland kan én moet beter. Zo is er bijvoorbeeld sprake van veel vervuiling in kleding-inzamelcontainers. Voor een circulaire kledingindustrie is het van belang dat gedragen kleding die niet meer wordt gebruikt schoon en netjes wordt ingezameld. Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Om het in goede staat inleveren van kleding die niet meer gedragen wordt makkelijker en laagdrempeliger te maken, zijn prikkels nodig. Ook dient het voor consumenten makkelijker te worden om van kleding af te komen door meer inzamelpunten te plaatsen op plekken waar de consument toch al komt, bijvoorbeeld bij lokale supermarkten.

Drop&Loop presenteerde een oplossing om het inzamelen van kleding voor consumenten makkelijker te maken door het in supermarkten aan te bieden met een leuke lokale incentive. Maar hoe zouden we dit op grote schaal kunnen doen? De logistieke sector zal zich steeds verder ontwikkelen naar een circulaire economie. Over vijf jaar verwachten we een paradigmashift. Daarom is het op korte termijn van belang om nu samen te werken met bestaande materiaalstromen en partijen. Vanuit dergelijke samenwerkingen kunnen de oplossingsrichtingen die partijen als Drop&Loop aanbieden gevalideerd worden. Op lange termijn richten we zo, in samenwerking met de logistieke sector, een hoogwaardige inzameling van gebruikte kleding in.

Op de lange termijn zal de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), die in 2023 wordt ingevoerd voor textiel, een deel van de retourlogistiek kunnen bekostigen. Op korte termijn blijkt dit echter nog een grote uitdaging.

Matrassen

De uitdaging: De hoeveelheid matrassen die in Nederland wordt afgedankt is gigantisch: het gaat om zo’n 1,2 miljoen matrassen per jaar. Hoe zorgen we ervoor dat afgedankte matrassen op de korte en lange termijn zo hoogwaardig mogelijk in de keten blijven?

Tijdens deze sessie presenteerde DSM-Niaga een circulair ontworpen matras en de uitdaging om deze hoogwaardig en circulair retour te krijgen. 

Korte termijn uitdagingen versus lange termijn uitdagingen

  • Op korte termijn zullen er weinig circulair ontworpen matrassen retour komen en belanden veel niet circulair ontworpen matrassen nat op straat. Om een matras te kunnen recyclen moet hij droog opgehaald worden. Echter is het een grote uitdaging om de retourlogistiek te bekostigen en matrassen droog op te halen voor recycling.
  • Op de lange termijn zullen meer circulair ontworpen matrassen retour komen. Echter leeft hier nog de uitdaging om de retourstroom zo in te richten dat je de waarde in het matras goed behoud.

Op de lange termijn zal de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV), die sinds september dit jaar voor de gehele matrassector geldt, een deel van de retourlogistiek bekostigen. Op korte termijn blijkt dit echter nog een grote uitdaging.

Op 4 november gaan spelers uit de matrassenbranche en de logistieke sector verder in gesprek met elkaar. De intentie is om de retourlogistiek zo in te richten dat matrassen op korte én lange termijn hoogwaardig retour komen. Hier zullen we op zoek gaan naar oplossingen om deze retourstromen op korte termijn te bekostigen, om zo de transitie te maken naar een volledig circulaire matrassenketen.

We kijken terug op een succesvol kick-off event en willen alle aanwezigen bedanken voor hun enthousiasme en input. Op donderdag 4 november wordt er een vervolg gegeven aan deze bijeenkomst tijdens Economie de werkconferentie ‘Logistiek beweegt de Circulaire Economie’. Wil je hierover meer weten, kijk dan hier.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!