Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Voorzitters Transitieteams: ‘Maak circulariteit hoeksteen regeerakkoord’

De vier voorzitters van de transitieteams van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) deden een oproep aan formateur Plasterk. In hun brief vragen ze de formateur in een nieuw regeerakkoord aandacht te besteden aan de circulaire economie én hiervoor voldoende middelen vrij te maken.

Zo hebben circulaire maatregelen een positief effect op onze welvaart. Denk aan bestaanszekerheid in de vorm van nieuwe banen, goedkopere producten en minder afhankelijkheid van grondstoffen. Slimmer omgaan met grondstoffen is goed voor de biodiversiteit en zorgt voor minder vervuiling van de leefomgeving. Op deze manier draagt circulariteit bij aan de volksgezondheid, zo valt te lezen in de brief.

Op de vraag waarom we haast moeten maken met een circulaire economie, zegt Anne-Marie Rakhorst, voorzitter TAC: ‘Het biedt wereldkansen voor de Nederlandse (Circulaire) Economie. Omdat we koploper zijn, omdat het sociaal is, omdat het keihard nodig is en omdat we het kunnen.’

En als oproep aan Plasterk: ‘Neem het mee in de onderhandelingen, meneer Plasterk, en stelt u zich eens voor: Circulariteit als hoeksteen van het regeerakkoord; een sleutelpositie voor de Nederlandse economie die nog veel verder reikt dan een duurzame energietransitie. Laten we de kansen grijpen die deze positie ons biedt. Het maakt ons weerbaarder, beter, schoner en succesvoller. Wij helpen graag!’

Ben je benieuwd naar rest van de brief? Lees hem hier!