Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Adviesroute naar een circulaire economie voor consumptiegoederen

Nederland wil in 2050 een volledig circulaire economie hebben. En in 2030 gebruiken we de helft minder primaire grondstoffen. Om deze doelen te halen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bezig om concrete doelen op te stellen voor een circulaire economie.

Iedere transitieagenda brengt een advies uit hoe deze circulaire economie tot stand moet komen. De Transitieagenda Consumptiegoederen een aantal impactvolle productgroepen geselecteerd. Voor deze producten zijn samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen doelen gemaakt. Ook zijn er een routekaarten opgesteld met acties om de doelen te bereiken.

De adviezen van de transitieteams leveren bouwstenen op voor het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat in het begin van 2023 wordt uitgebracht. De adviesrapporten inclusief routekaarten van de transitieagenda’s zijn aangeboden aan Staatssecretaris Vivianne Heijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Centraal in het advies is de boodschap om circulaire economie te koppelen aan het klimaatbeleid.

Door de Transitieagenda Consumptiegoederen is tijdens het opstellen van de routekaarten een brede groep van meer dan honderd professionals betrokken vanuit bedrijfsleven, NGO’s, overheid en wetenschap. We zien dat er op het gebied van circulaire economie voor consumptiegoederen al veel in gang is gezet. Tegelijkertijd lijkt er meer nodig om, in lijn met de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma CE, de sectoren volledig circulair te krijgen in 2050 en in 2030 grofweg halverwege te zijn. 

In dit document levert het transitieteam Consumptiegoederen een voorstel op voor vijf productgroepen die een significante milieu‐impact hebben binnen deze agenda:

  1. Elektrische apparaten
  2. Verpakkingen & verbruiksartikelen
  3. Chemische producten
  4. Meubels
  5. Textiel
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!