Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Adviesroute naar een circulaire economie voor consumptiegoederen

Voor 2030 moet het gebruik van primaire abiotische grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) zijn gehalveerd en in 2050 heeft Nederland een volledig circulaire economie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een traject gestart om de doelen voor een circulaire economie verder te concretiseren en te specificeren. Voor 2030 moet het gebruik van primaire abiotische grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen) zijn gehalveerd en in 2050 is het doel een volledig circulaire economie. De Transitieagenda’s Consumptiegoederen, Kunststoffen, Circulaire Bouweconomie en Circulaire Maakindustrie zijn gevraagd om elk afzonderlijk advies uit te brengen over de mogelijke concretisering van de doelen binnen hun respectievelijke domeinen. In navolging van het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de Transitieagenda Consumptiegoederen een aantal impactvolle productgroepen geselecteerd en samen met overheden, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen doelen geformuleerd. Ook zijn er een routekaarten opgesteld met acties om de doelen te bereiken.

De adviezen van de transitieteams leveren bouwstenen op voor het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) dat in het najaar van 2022 wordt uitgebracht. De advies rapporten inclusief routekaarten van de transitieagenda’s zijn aangeboden aan Staatssecretaris Vivianne Heijnen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Centraal in het advies is de boodschap om circulaire economie te koppelen aan het klimaatbeleid.

Door de Transitieagenda Consumptiegoederen is tijdens het opstellen van de routekaarten een brede groep van meer dan honderd professionals betrokken vanuit bedrijfsleven, NGO’s, overheid en wetenschap. We zien dat er op het gebied van circulaire economie voor consumptiegoederen al veel in gang is gezet. Tegelijkertijd lijkt er meer nodig om, in lijn met de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma CE, de sectoren volledig circulair te krijgen in 2050 en in 2030 grofweg halverwege te zijn. 

In dit document levert het transitieteam Consumptiegoederen een voorstel op voor vijf productgroepen die een significante milieu‐impact hebben binnen deze agenda:

  1. Elektrische apparaten
  2. Verpakkingen & verbruiksartikelen
  3. Chemische producten
  4. Meubels
  5. Textiel
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!