Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Circulaire retourlogistiek – Nieuwe verdienmodellen

Veel circulaire initiatieven lopen tegen logistieke uitdagingen aan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat gebruikte producten of gerecyclede grondstoffen weer terugkomen bij een producent die er nieuwe producten van maakt? Of hoe zorg je ervoor dat je in de deeleconomie een groot genoeg aanbod hebt met voldoende beschikbaarheid van producten? Ook hebben de uitdagingen te maken met beperkingen door wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de afvalstatus). Het gaat hierbij onder meer om het vormgeven van de ketenregie. De logistieke sector bezit gelukkig al veel kennis en expertise met betrekking tot het organiseren van logistieke waardeketens die kunnen bijdragen aan effectieve ketenregie. De verbinding tussen de logistieke behoefte van circulaire ondernemers en het aanbod van logistieke expertise vanuit de logistieke sector wordt echter nog niet altijd gelegd. 

De Transitieagenda Consumptiegoederen heeft samen met Pure Birds en Het Groene brein een verkenning gedaan naar de rol van retourlogistiek in de circulaire economie. Hierin is voortgebouwd op de onderzoeken en trajecten die al zijn gestart. De focus ligt hierbij op de ketens van textiel, meubels en matrassen. Het doel van dit rapport is om bij te dragen aan de verdere vormgeving van de rol van retourlogistiek in het realiseren van circulaire (waarde)ketens binnen consumptiegoederen. In dit rapport vindt u verschillende aanbevelingen om circulaire retourlogistiek écht in gang te zetten en beslisbomen om de eerste stappen te zetten: een beslisboom voor de circulair ondernemer én een beslisboom voor de logistiek dienstverlener.

Download de verkenning Circulaire retourlogistiek hier.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!