Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Transitie is mensenwerk – Arbeid als factor in de circulaire economie

Het kabinet zet in op de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Hiervoor heeft het ambitieuze doelen gesteld om in 2050 volledig circulair te zijn. Met het vaststellen en verfijnen van de ‘circulaire economie’- doelen neemt de behoefte toe om te kunnen meten en sturen, en daar proactief beleid op te ontwikkelen. Tot een aantal jaar geleden lag de focus nog met name op de technische en materialenkant van de circulaire economie. De laatste jaren komt er ook steeds meer aandacht voor de sociale kant van de circulaire transitie, waaronder de effecten van deze transitie op de arbeidsmarkt. Het rapport ‘Transitie is mensenwerk – Arbeid als factor in de circulaire economie’ gaat in op de sociale kant van de circulaire transitie. Het rapport is opgesteld door KMPG en Circl in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport:

– Verbeter de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt
– Leg de focus op verschuiving van banen in plaats van aantal arbeidsplekken
– Investeer in circulaire hubs in de regio om scherpe keuzes te maken in circulaire groeionderwerpen

Transitie is mensenwerk

Ben je benieuwd naar de rest van het rapport? Download het hier.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!