Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

In het Rijksbreed programma Circulaire Economie ‘Nederland Circulair 2050’ is de visie van het kabinet op een circulaire economie in Nederland neergezet. Het gestelde doel? Uiterlijk in 2050 moet onze economie volledig circulair zijn. Daarnaast is de ambitie gesteld om in 2030 een tussendoel te realiseren: dan moeten er vijftig procent minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en etalen) gebruikt worden.

In het Grondstoffenakkoord zijn deze doelstellingen en ambities onderschreven door een grote hoeveelheid bedrijven, ngo’s, financiële instellingen, kennisinstituten, overheden en andere organisaties. Namens deze partners zijn in 2018 vijf transitieagenda’s opgesteld. Naast de Transitieagenda Consumpstiegoederen, zijn er transitieagenda’s voor Biomassa en voedselKunststoffenMaakindustrie en Bouw.

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie vertaalt de vijf transitieagenda’s naar concrete acties en projecten voor de periode 2019 tot en met 2023. Het programma is opgesteld in 2019. Iedere vijf jaar werkt de Rijksoverheid het Uitvoeringsprogramma bij en elke twee jaar publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een voortgangsrapport.

Uitvoeringsprogramma circulaire economie

Download het rapport Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 – 2023 hier.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!