Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Rijksbreed programma Circulaire Economie

De vraag naar grondstoffen voor consumptiegoederen zoals elektrische apparaten en kleding neemt wereldwijd sterk toe. We moeten slimmer en zuiniger omgaan met grondstoffen om de wereld leefbaar te houden.

De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten en natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om het slimmer en zuiniger omgaan met grondstoffen in ons land voor elkaar te krijgen. Het uiteindelijk doel: Nederland volledig circulair in 2050.

Om dit doel te bereiken is in 2016 het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ opgesteld. Dit plan richt zich op de ontwikkeling en realisatie van een circulaire economie in Nederland voor 2050.  Het programma omschrijft wat nodig is om zuiniger en slimmer met grondstoffen, producten en diensten om te gaan. Naast een doelstelling voor 2050, is er ook een doel voor 2030 opgesteld: Nederland wil dan vijftig procent minder primaire grondstoffen gebruiken (mineralen, metalen en fossiel).

Download het rapport ‘Nederland circulair in 2050’ – Rijksbreed programma Circulaire Economie hier.

Een half jaar nadat het Rijksbreed programma Circulaire Economie gepresenteerd werd, hebben 180 partijen uit zowel de overheid als het bedrijfsleven in januari 2017 het Grondstoffenakkoord ondertekend. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Daaropvolgend werden in 2018 de vijf transitieagenda’s opgesteld. Naast de Transitieagenda Consumptiegoederen, zijn er transitieagenda’s opgesteld voor Biomassa en voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie en Bouw.

Er is gekozen voor vijf sectoren en ketens die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie maar die ook een flinke impact hebben op het milieu. In elke transitieagenda staat hoe de betreffende sector circulair kan worden in 2050 en welke acties daarvoor nodig zijn.

In 2019 presenteerde het kabinet het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie. Dit programma vertaalt de vijf transitieagenda’s naar concrete acties en projecten voor de periode 2019 tot en met 2023.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!