Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Transitieagenda Consumptiegoederen

Een volledig circulaire consumptiegoederen-economie in 2050: met dit doel voor ogen is in 2018 de Transitieagenda Consumptiegoederen opgesteld. De Transitieagenda Consumptiegoederen is één van de vijf transitieagenda’s binnen het Rijksbrede Programma Circulaire Economie die de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord samen met de Rijksoverheid hebben opgesteld. 

De verschillende transitieagenda’s richten zich op de vijf sectoren en ketens die belangrijk zijn voor de Nederlandse economie maar die belastend zijn voor het milieu. In elke transitieagenda staat beschreven hoe de betreffende sector circulair kan worden in 2050 en welke acties daarvoor nodig zijn. De vier andere opgestelde transitieagenda’s richten zich op Biomassa en voedselKunststoffenMaakindustrie en Bouw.

Bij consumptiegoederen staat de consument centraal. De Transitieagenda Consumptiegoederen richt zich zowel op producten met een korte omloopcyclus, zoals verpakkingen en wegwerpmaterialen, als producten met een langere omloopcyclus, zoals kleding en wasmachines.

Download de Transitieagenda Consumptiegoederen hier.

7 leidende principes voor een circulaire economie

Een circulaire economie houdt in dat we afstappen van het idee dat de levensloop van producten eenlineair proces vormt van productie naar afval. In plaats daarvan moeten we het beschouwen als een continu, cyclisch (gesloten) proces, waarbij zo min mogelijk uitval van producten, materialen en mensen plaatsvindt en waarbij tegelijkertijd sprake is van een groeiende werkgelegenheid en economie.

De Transitieagenda Consumptiegoederen is opgesteld om de bovenstaande nieuwe standaard te realiseren. De agenda is opgebouwd vanuit zeven leidende principes. De principes zijn vertaald in 38 concrete acties die samen de transitie naar een circulaire economie kunnen realiseren. Afzonderlijk hebben de maatregelen soms bescheiden impact, maar als compleet pakket maken zij een circulaire toekomst mogelijk.

De 38 acties zijn onderverdeeld in drie onderdelen: overkoepelende prioriteiten, acties voor producten met een korte omloopcyclus zoals verpakkingen, en acties voor producten met een middellange en lange omloopcyclus zoals kleding en wasmachines.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!