Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021 – 2023

In het Rijksbreed programma Circulaire Economie ‘Nederland Circulair 2050’ is de visie van het kabinet op een circulaire economie in Nederland neergezet. Het gestelde doel? Uiterlijk in 2050 moet onze economie volledig circulair zijn. Daarnaast is de ambitie gesteld om in 2030 een tussendoel te realiseren: dan moeten er vijftig procent minder primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en etalen) gebruikt worden.

In het Grondstoffenakkoord zijn deze doelstellingen en ambities onderschreven door een grote hoeveelheid bedrijven, ngo’s, financiële instellingen, kennisinstituten, overheden en andere organisaties. Namens deze partners zijn in 2018 vijf transitieagenda’s opgesteld. Naast de Transitieagenda Consumpstiegoederen, zijn er transitieagenda’s voor Biomassa en voedselKunststoffenMaakindustrie en Bouw.

Het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021 – 2023 vertaalt de vijf transitieagenda’s naar concrete acties en projecten voor de periode 2021 tot en met 2023. Het rapport verscheen in oktober 2021. s opgesteld in 2021. Iedere twee jaar publiceert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een voortgangsrapport (ICER).

Download het rapport Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2021 – 2023 hier.

Met het uitvoeringsprogramma geeft het kabinet en de deelnemende partijen aan het grondstoffenakkoord vorm aan de transitie naar een circulaire economie. De concrete acties en projecten uit het uitvoeringsprogramma laten zien op welke manier invulling gegeven wordt aan de transitie. In het document worden projecten gedeeld ter illustratie én inspiratie. De voorbeelden kunnen anderen (bedrijven, burgers, regio’s, overheden) prikkelen om ook in actie te komen en van een idee een businesscase te maken.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!