Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Circulaire Roadmap Plaatmateriaal

In deze Roadmap wordt verkend hoe hoogwaardig hergebruik van plaatmateriaal in de meubel- en interieurbouwsector kan worden gestimuleerd. Het geeft inzicht in de verwerkingsketen en brengt de circulaire kansen en belemmeringen voor de sector in Nederland in kaart.

Concreet leidt dit tot een verkenning van:

  • materiaalstromen,
  • huidige belemmeringen/beperkingen van hergebruik,
  • wet- en regelgeving,
  • beschikbare technologieën,
  • valorisatieroutes en partnerschappen bepalen.

De gehele keten van plaatmateriaal is interactief uitgewerkt.

Dit rapport is geschreven door Mark Zuyderwijk en Michiel Goossensen (&Flux) en kwam tot stand in samenwerking met Koninklijke CBM, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Transitieagenda Consumptiegoederen.

Download de verkenning Circulaire roadmap plaatmateriaal hier.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!