Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Voorverkenning UPV meubels

Beleidsinstrumenten zoals een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV) kunnen een bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen. En daarmee het verlagen van de milieu impact. Voor de productgroep ‘meubels’ is in het Nationaal Programma Circulaire Economie als maatregel een wettelijke UPV opgenomen die in 2030 in werking moet zijn.

Een UPV sluit aan bij de ambitie van de Nederlandse overheid om ketens circulairder te maken. Tegelijkertijd weten we dat om ketens circulair te maken meer beleid nodig is. Het instrument UPV biedt zowel mogelijkheden als beperkingen. Kortgezegd, ziet een UPV vooral toe op de achterkant van de keten en kan de voorkant indirect worden beïnvloed.

Het Ministerie van IenW wil toewerken naar een wettelijke UPV voor meubels die gebruiksvriendelijk is en doelstellingen stelt voor bijvoorbeeld hergebruik, reparatie en recycling die in de tijd kunnen worden aangescherpt. Rebel en TAUW hebben de opdracht gekregen om een voorverkenning uit te voeren met als doel om:

  • Meer zicht te krijgen op hoe de meubelketen eruitziet (zowel de voorkant als de achterkant).
  • Een scope op hoofdlijnen te bepalen voor de UPV, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende productcategorieën en materialen.
  • Realistische doelstellingen te identificeren die leiden tot een meer duurzame en circulaire meubelketen.
  • Een beeld te krijgen van de organisatie van een UPV voor meubels.
  • Vervolgstappen in kaart te brengen voor het verder uitwerken en implementeren van de UPV.

De Transitieagenda consumptiegoederen heeft Rebel & TAUW gevraagd om een eerste verkenning te doen.

Wil je meer lezen over deze eerste verkenning? Lees dan hier het rapport!

Voorverkenning UPV meubels Hoofdlijnen voor scope, doelstellingen en organisatie

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!