Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Aantal deelauto’s stijgt met 23 procent

Autodelen is een deelmobiliteitsvorm die mensen in staat stelt lokaal openbaar beschikbare auto’s te reserveren en te gebruiken op elk gewenst moment en voor elke tijdsduur. Deelmobiliteit draagt bij aan verschillende beleidsdoelen, zoals het verminderen van CO2-uitstoot, verminderen van parkeerdruk in stedelijk gebied, het inclusiever inrichten van de openbare ruimte (groen, ontmoetingsplekken, ruimte voor fietsers en voetgangers), het verminderen van grondstoffengebruik, het ontsluiten van nieuwbouwlocaties op basis van STOMP, de versnelde elektrificatie van het wagenpark en het bieden van een flexibele oplossing voor de bereikbaarheid zowel in landelijk als in stedelijk gebied.

Categorieën

Het onderzoek van CROW-KpVV laat de ontwikkelingen zien in vier categorieën deelauto’s in Nederland:

  • Roundtrip: de gebruiker brengt de deelauto terug naar de plek waar het voertuig is opgehaald.
  • Free-floating: de gebruiker mag de deelauto achterlaten op de plaats van bestemming binnen het servicegebied.
  • Community based: een vaste groep gebruikers deelt één of meerdere deelauto’s die een gesloten pool vormen.
  • Keyless Peer-to-Peer: het delen van een privéauto met anderen via een platform. Keyless maakt de fysieke overdracht van de autosleutel overbodig.

Peer-to-Peer-deelauto’s met fysieke sleuteloverdracht zijn niet in deze cijfers meegenomen. Gegevens hierover zijn niet altijd beschikbaar en het aantal deelauto-initiatieven fluctueert. Dit bemoeilijkt het labelen van een auto als deelauto en het tellen van deze voertuigen. Voor een zo zuiver mogelijk databestand telt CROW deze groep sinds 2022 niet meer. Dit geldt ook voor: poolauto’s van bedrijven die niet via een provider worden aangeboden, huurauto’s die niet per uur zijn te reserveren of die niet 24 uur per dag digitaal zijn te openen, carpoolen en ritdeelconcepten.

Stevige groei deelauto’s sinds 2020

Het algehele beeld tot 2020 is een gestaag stijgende trend in aantallen deelauto’s in alle categorieën. Sinds 2020 neemt het deelvervoer sterker toe. Bij free-floating gaat dit gepaard met schommelingen, deels doordat een groot aantal geregistreerd is onder roundtrip in plaats van free-floating.  Met name roundtrip neemt toe vanaf 2020, vooral doordat deelmobiliteitsaanbieders hierin investeren. Free-floating, community based en keyless Peer-to-Peer laten vanaf 2022 een grotere stijging zien dan in de jaren ervoor.  Gemiddeld komt de jaarlijkse groei van het totale aantal deelauto’s neer op ongeveer 23% ten opzichte van het voorgaande jaar. Er rijden nu 7.920 deelauto’s in Nederland, behorende tot de vier genoemde categorieën. In 2022 waren dit er 6.442.

Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees verder op de site van CROW:

CROW-KpVV onderzoek.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!