Circulaire Huishoudelijke apparaten

Binnen het icoonproject Circulaire Huishoudelijke apparaten is het doel om met verschillende initiatieven de transitie naar een circulaire economie aan te jagen.

In de Transitieagenda Consumptiegoederen wordt veel gesproken over het model Product as a Service (PaaS). Hierbij blijft een product, bijvoorbeeld een vaatwasmachine, eigendom van de fabrikant en betaalt de gebruiker de vaatwasmachine voor gebruik.

Samen met TNO is een initiatief gestart om kennis te ontwikkelen over het toepassen van nieuwe verdienmodellen die zijn gebaseerd op een Product-as-a-Servicemodel (PaaS) bij huishoudelijke apparaten. Hierbij blijft het product, bijvoorbeeld een vaatwasmachine, eigendom van de producent en betaalt de gebruiker voor gebruik. Voordeel van dit model is dat producenten geprikkeld worden om producten met een lange gebruiksduur en een laag energieverbruik aan te bieden. Daarnaast wordt refurbishment na gebruik gestimuleerd waarbij een product na renovatie opnieuw gebruikt kan worden.

Om de implementatie van PaaS verdienmodellen door te ontwikkelen en te testen heeft er in 2019 een pilot plaatsgevonden bij Landal Greenparks met elektrische apparaten, uitgevoerd door TurnToo. In 2020 zijn de uitkomsten daarvan meegenomen in een onderzoek van TNO. Hierin is een ‘fingerprint-model’ ontworpen dat in 2021 doorontwikkeld wordt met als doel de beschikbaarheid van een tool op basis waarvan beoordeelt kan worden of een product geschikt is voor ‘product- as-a-service’. 

In 2021 wordt, op basis van verschillende onderzoeken, en workshops met de branche, gewerkt aan een transitieplan om te komen tot circulaire elektrische huishoudelijke apparatuur, waarbij naast PaaS ook andere onderwerpen opgenomen worden, die nodig zijn voor de transitie naar circulariteit. Trekker van dit deel van de transitieagenda is Turntoo, dat het transitieplan samen met verschillende (markt)partijen en ondersteund door branchevereniging Applia Nederland zal ontwikkelen. De acties die hieruit voortkomen zullen in de plannen van 2022 meegenomen worden.

  • Trekker:Het Groene Brein, Turntoo & TNO
  • Meer informatie: Het rapport van de pilot bij Landal Greenparks in 2019 vind je op de website van Het Groene Brein.

Delen is het nieuwe hebben.

– Sabine Oberhuber
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!