EEA Coalitie

Om de transitie naar een circulaire economie binnen de elektrische en elektronische apparaten (EEA) branche te versnellen is de EEA Coalitie opgericht. De coalitie bestaat uit betrokken marktpartijen, overheden en kennisinstellingen. Op basis van workshops en het Transmissiemodel zijn de missie, oplossingsrichtingen en icoonprojecten opgesteld.

De missie van de coalitie is dat EEA in 2030 langer meegaan. Dit betekent: producten worden vaker tweedehands aangeboden, refurbished of gerepareerd. Ook worden ze optimaal gebruikt. Dit houdt in dat ze waar mogelijk worden gedeeld en goed worden onderhouden. Om dit te bereiken is gestart met het uitvoeren van icoonprojecten. Voorbeeld van een icoonproject is het opstellen van onderhoudskaarten.

De EEA Coalitie bouwt voort op eerdere onderzoeken en projecten die zijn opgestart door de Transitieagenda Consumptiegoederen. In 2019 heeft er bijvoorbeeld een pilot met elektrische apparaten plaatsgevonden bij Landal Greenparks. Doel van deze pilot was het testen en verder ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen zoals het Product-as-a-Servicemodel (PaaS). Het product blijft dan eigendom van de producent en de gebruiker betaalt voor het gebruik.

De resultaten van de pilot bij Landal Greenparks zijn meegenomen bij het fingerprintmodel van TNO. Met deze tool kan je aan de hand van 10 stappen beoordelen wat de circulaire potentie is. Kan je het product bijvoorbeeld verhuren of beter delen? Dit onderzoek wordt als basis gebruikt voor verschillende circulaire onderzoeken.

Verder is in 2022 het Transitieplan Elektrische Huishoudelijke Apparatuur opgesteld door Turntoo in nauwe samenwerking met Applia. In deze actieagenda zijn oplossingsrichtingen met bijbehorende acties gedefinieerd voor verschillende spelers in de branche.

Het fingerprintmodel van TNO en de actieagenda van Turntoo zijn, onder andere, de basis voor de oprichting van de EEA Coalitie. De EEA coalitie richt zich op de gebruiksfase van EEA. Hierin zijn bedrijven in samenwerking met wetenschap en overheid aan de slag om elektronische en elektrische apparaten (EEA) langer en optimaler te gebruiken. In 2024 wordt verder gewerkt aan het vormgeven van de EEA Coalitie, het organiseren van langdurige financiering en het uitvoeren van icoonprojecten.

We kunnen de wegwerpmaatschappij niet langer volhouden, het moet vanzelfsprekend worden om elektronica te laten repareren.

– Martin Hof
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!