Groene Deeleconomie

De deeleconomie is een essentieel onderdeel bij het realiseren van een circulaire economie. Er hoeven minder nieuwe spullen te worden gemaakt en er wordt minder weggegooid wanneer er meer gedeeld wordt.

Het doel van dit icoonproject is om meer bekend- en bereidheid te generen bij consumenten voor het delen van producten. In 2019 heeft Milieu Centraal onderzocht wat de belangrijkste drivers en barrières zijn om te lenen of te delen, en hoe je mensen kunt motiveren om meer gebruik te maken van bestaande diensten binnen de deeleconomie.

In 2020 heeft Milieu Centraal in samenwerking met Natuur & Milieu en het Behavioral Insight Team van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gekeken hoe deze gedragsinzichten ingezet kunnen worden in concrete pilots in samenwerking met een paar gemeenten en online deelplatforms, waaronder peerby. Daarnaast hebben er in 2020 opnieuw een aantal deelinitiatieven een extra zetje gekregen in het opschalen van hun initiatief door een aantal (kleine) geldvouchers toe te kennen. Zie hiervoor ook het artikel ‘Extra zetje voor Nederlandse deeleconomie’.

In 2021 worden de inzichten uit 2020 samen met Peerby & Nextdoor vertaalt naar een pilot digitale buurtschuur. Via de digitale buurtschuur willen we delen en lenen stimuleren tussen buren. Hiervoor maken we gebruik van een bestaand concept / platform van Peerby en Nextdoor. De pilot zal starten in Blijdorp in de gemeente Rotterdam en wordt bij succes doorontwikkeld naar andere gemeentes. 

Trekker: Milieu Centraal en Natuur & Milieu
Meer informatie: www.milieucentraal.nl/bewust-winkelen & www.natuurenmilieu.nl

De Transitieagenda Consumptiegoederen staat voor waardecreatie. Het is een eer om met een grote groep professionals te werken aan een regeneratieve toekomst. Een toekomst waarin ecologisch en sociaal herstel de norm is.

– Roos Janssen
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!