Plaatmateriaal

Jaarlijks worden in Nederland tonnen behandeld en onbehandeld plaatmateriaal als afval aangeboden aan de afvalverwerkende bedrijven. Dit wordt grotendeels niet opnieuw hoogwaardig benut. Het is belangrijk een onderscheid aan te brengen tussen onbehandeld en behandeld plaatmateriaal. Onbehandeld plaatmateriaal wordt samen met hout- en zaagafval (a-hout) op beperkte schaal al verwerkt tot nieuwe platen en nieuwe houtproducten. Met de verwerking van behandeld plaatmateriaal (b-hout) is het minder goed gesteld. Het overgrote deel van dit plaatmateriaal wordt na gebruik verbrand door bedrijven in de afvalverwerking of door bedrijven in de sector met een houtmotverbrander die over de juiste filters beschikt. In veel gevallen is dit materiaal beplakt of behandeld met niet-biologisch afbreekbare materialen zoals HPL, melamine en niet-biologische verven, lijmen of lakken. Jaarlijks gaat het om miljoenen vierkante meters plaatmateriaal die niet opgewerkt worden tot nieuwe grondstof. Voor plaatmaterialen zijn diverse concrete acties nodig. 

In 2020 is er in gezamenlijkheid met de sector een roadmap ontwikkeld met als doel inzicht te vergaren in de verwerkingsketen en in kaart brengen van circulaire kansen voor de sector in Nederland. Concreet heeft dit geleid tot een verkenning van: materiaalstromen, de huidige belemmeringen/beperkingen van hergebruik, wet- en regelgeving, beschikbare technologieën en valorisatieroutes en partnerschappen. 

Tot 2030 wordt er actief ingezet op de realisatie van drie routes: 

– Betere verwerking van reststromen plaatmateriaal

– Minder reststromen plaatmateriaal

– Biobased materialen

In 2021 wordt in samenwerking met CBM gewerkt aan de betere verwerking van de reststromen. Vanuit CBM wordt er een zeer grote hoeveelheid reststromen plaatmateriaal opgehaald. De transitieagenda zal ondersteunen bij het markt maken om deze reststromen (hout en de mineralen daarin) in hoogwaardig hergebruik te nemen. 

Als je weet dat het duurzamer kan – en dat weten we – dan moet je het ook doen.

– Dirk van Deursen
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!