MISSION REUSE

Het tegengaan van wegwerpproducten staat hoog op de Transitieagenda. Zo is een van de doelen om wegwerpverpakkingen geheel te vervangen door herbruikbare verpakkingen. Denk hierbij onder meer aan koffiebekertjes en maaltijdverpakkingen. Het Transitieteam wil dit deel van de agenda verder vormgeven in het programma Mission Reuse. Mission Reuse is een transitieprogramma van Enviu, Recycling Netwerk Benelux en Natuur & Milieu, dat de transitie van wegwerp naar herbruikbaar aanjaagt in Nederland. Het programma omvat meerdere interventies, waaronder het introduceren van innovaties in de markt door middel van pilots, beleidsonderzoek, kennisdeling en publiekscampagnes. Middels onderzoek en markttesten creëert Mission Reuse inzicht in de uitdagingen en randvoorwaarden voor het implementeren van succesvolle herbruikbare oplossingen. Mission Reuse richt zich in eerste instantie op de potentie van herbruikbare bekers en maaltijdcontainers in de Nederlandse praktijk. Het gaat hierbij om herbruikbare bekers voor out-of-home, maaltijdcontainers voor on-the-go en delivery maar ook om herbruikbare pakketjes voor e-commerce. Doel is om het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van informatie te voorzien over de praktische haalbaarheid van de uitvoering van de Single-use Plastic-richtlijn.

In 2021 worden activiteiten ondernomen op het gebied van innovatie (o.a. 3 tot 5 pilots), kennisdeling (o.a. rapporten en webinars), beleidsbeïnvloeding (lokaal en nationaal) en bewustwordingscampagnes. In 2022 staan de volgende activiteiten op de planning: activiteiten op het gebied van innovatie, beleidsbeïnvloeding, campagnes en kennisdeling, in méér domeinen en met een landelijk bereik.

  • Trekker: Enviu, Stichting Natuur en Milieu, Stichting recycling netwerk Benelux 
  • Betrokken actoren: Stichting DOEN, Addessium Foundation, Gieskes Strijbis Fonds, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, verpakkingsbedrijven, diverse (horeca) ondernemingen, diverse innovators.
  • Meer informatie: https://missionreuse.com

Vooralsnog is recyclen de dominante stroom binnen verpakkingenland. Inmiddels weten we: je kunt nog veel efficiënter met grondstoffen omgaan en zorgen dat je niet hóéft te recyclen. Dat is beter voor het milieu en past binnen het streven naar een circulaire economie.

– JELMER VIERSTRA
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!