Ketenoverleg Matrassen

In Nederland danken we jaarlijks meer dan een miljoen matrassen af. Het gros verdwijnt in een afvalverbrandingsoven. Niet wenselijk, want bij het verbranden van matrassen ontstaat veel CO2-uitstoot en waardevolle grondstoffen gaan verloren. Maar dat is niet het enige probleem: matrassen branden zó goed, dat er schade kan ontstaan in verbrandingsovens.

Sinds 2016 zetten vijf matrasproducenten en -importeurs (IKEA, Beter Bed, Auping, Swiss Sense en Hilding Anders) zich in om via een uitgebreide producentenverantwoordlijkheid (UPV) ervoor te zorgen dat de recycling van matrassen groeit naar 75% in 2028. Nederland is inmiddels wereldwijd koploper in matras recycling. Er wordt daarnaast gewerkt aan vijf ondersteunende pijlers:

  • Om zoveel matrassen te kunnen recyclen is veel meer capaciteit nodig. De recyclingbedrijven gaan de capaciteit tot 1 miljoen matrassen per jaar vergroten.
  • Consumenten en recyclebedrijven moeten kunnen zien welke materialen zijn gebruikt. Daarom komt er per 1 januari 2021 een matrasetiket. Een wereldprimeur in Nederland.
  • In juni 2020 is er in de Nederlands Technische Afspraken (NTA) naast de ontwikkeling van een matrasetiket (hoe de samenstelling en opbouw van een matras moet worden weergegeven) ook gestart met de ontwikkeling van een matraslabel (de mate en mogelijkheden tot hergebruik van materialen in het matras d.m.v. een kleurcode).
  • Op dit moment worden matrassen mechanisch gerecycled. Ook worden er technische proeven gedaan met chemische recycling, zoals het PRIMA–project.
  • In afgedankte matrassen kunnen zogenaamde ‘zorgstoffen’ voorkomen die de gezondheid en het milieu aantasten. Het RIVM onderzoekt de gevolgen hiervan voor secundaire schuimen.
  • Het matrasetiket en het matraslabel zijn nu vrijwillig, in de toekomst de regelgeving voorschrijven. De uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) ligt bij het ministerie in onderhandeling. Criteria zoals repareerbaarheid, herbruikbaarheid, recyclebaarheid en ontbreken van gevaarlijke stoffen kunnen als basis dienen voor het invoeren van tariefdifferentiatie.
  • Trekker: CBM (branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie) is de uitvoeringsorganisatie van het matrassenfonds (UPV matrassen). Op MRN (martrasrecycling Nederland) komt alles samen m.b.t. het matrassendossier
  • Meer informatie: neem contact op via consumptiegoederen@duurzaamheid.nl

Binnen het transitieteam werken we samen met bedrijven, wetenschappers, overheden en anderen aan concrete pilots en onderzoeken voor een circulaire economie. Deze praktische inslag zet in mijn beleving zoden aan de dijk!

– Antoine Heideveld
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!