Wood loop

Stichting Wood Loop is een missie-gedreven organisatie die de keten van meubelmaker, distributeur en producent van plaatmateriaal verbindt. Wij stellen alle bedrijven, van klein tot groot, in staat om onbehandelde spaanplaat- en MDF-reststromen zelfstandig te scheiden en aan te bieden voor hergebruik.

Website

Sector:

Meubels

Organisatie:

Koninklijke CBM (branchevereniging voor de interieurbouw en meubelindustrie)

Ketenpositie:

Ketenregisseur

Ontwikkelfase:

Starter

Handelsgebied:

Nationaal

Bij ondernemen geldt: just do it! Op een gegeven moment moet je het gaan proberen en je hoofd stoten. Snel contact leggen met de praktijk.

– Dirk van deursen
Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Waarom gestart?

Van elke 6 ingekochte platen eindigt er 1 in de afvalcontainer

Jaarlijks wordt er in Nederlandse meubelsector 635 kton plaatmateriaal verwerkt. Helaas gaat meer liefst 18% tijdens het productieproces verloren. Het leeuwendeel hiervan betreft spaanplaat en MDF. In de versplinterde meubelsector, gedomineerd door kleine bedrijven, is het logistiek en economisch onrendabel om kleine reststromen te scheiden en te hergebruiken. De kracht van Wood Loop zit hem in het verenigen van vele kleine reststromen op een slimme, efficiënte en transparante manier. Hierdoor wordt hergebruik van spaanplaat en MDF voor iedereen toegankelijk

Hoe het werkt

Huidige recyclecyclus

Wood Loop recyclecyclus

De huidige recyclecyclus in de meubelbranche kent veel vervoersbewegingen.

  1. Distributeur bezorgt het plaatmateriaal bij de meubelmaker.
  2. Restafvalstromen van meubelmaker worden door de afvalverwerker opgehaald en vervoerd naar verwerkingslocatie.
  3. Afvalstromen worden opgezuiverd zodat ze gerecycled kunnen worden.
  4. Houtafvalstromen worden vervoerd naar plaatmateriaalproducent die deze nogmaals opzuivert tot juiste kwaliteit.
  5. Plaatmateriaalproducent maakt plaatmateriaal en verscheept dit naar distributeur.

Wood Loop combineert bezorgmomenten van plaatmateriaal met ophaalmomenten van volle kratten.

  1. Distributeur bezorgt plaatmateriaal en lege ingeklapte kratten bij de meubelmaker en neemt volle kratten met resthout weer mee.
  2. Kratten met resthout worden op het distributiecentrum verzameld tot er een trailer gevuld kan worden.
  3. Plaatmateriaalproducent bezorgt een trailer plaatmateriaal en neemt de kratten mee naar productielocatie.
  4. Reststromen worden uit de kratten gehaald, vermalen en gebruikt voor productie van nieuwe plaatmaterialen.
  5. Plaatmateriaalproducent levert plaatmateriaal en ingeklapte kratten weer aan distributeur.

Wat het oplevert

Generieke oplossing

Door de houtafvalstromen als retourzending te behandelen kan de retailer deze beter gesorteerde houtafvalstromen mee terugnemen.

Dirk van deursen

Door bronscheiding op andere afvalstromen toe te passen, zal de stempel ‘afval’ komen te vervallen. Dit leidt ertoe dat distributeurs niet langer een afvaltransportvergunning nodig hebben om onze kratten te vervoeren, waardoor nieuwe businesscases ontstaan. Wanneer wij volledig operationeel zijn met spaanplaat en MDF gaan wij ook andere (hout)reststromen toevoegen aan Wood Loop. We nodigen alle andere brancheverenigingen graag uit om dit systeem te adopteren!