Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!

Nieuw icoonproject: Mission Reuse

Mission Reuse is een van de nieuwe icoonprojecten van de Transitieagenda Consumptiegoederen. Dit transitieprogramma, opgezet door Natuur & Milieu, Enviu en Recycling Netwerk Benelux, wil van herbruikbare verpakkingen de norm maken en wegwerpopties voorgoed uitbannen.

Mission Reuse werd in 2020 opgezet en lobbyt voor verandering bij overheden, geeft innovaties in het bedrijfsleven een vliegende start en legt de consument uit waarom hergebruik belangrijk is. ‘Vooralsnog is recyclen de dominante stroom binnen verpakkingenland,’ zegt Jelmer Vierstra. Hij is namens Stichting Natuur & Milieu een van de initiatiefnemers van Mission Reuse. ‘Die gedachte is oké, maar inmiddels weten we: je kunt nog veel efficiënter met grondstoffen omgaan en zorgen dat je niet hóéft te recyclen. Dat is beter voor het milieu en past binnen het streven naar een circulaire economie.’

Herbruiken in plaats van recyclen

Het programma richt zich in eerste instantie op de potentie van herbruikbare bekers en maaltijdverpakkingen ‘Een van de pilots is gericht op de thuisbezorg-branche, een van de meest ingewikkelde als het om hergebruik gaat. Je kunt namelijk niet van iedere individuele ondernemer verwachten dat hij een logistiek systeem voor inzameling, wassen en hergebruik van verpakkingsmateriaal organiseert,’ vervolgt Vierstra.

Jaarlijks gaat het om 3 miljard wegwerpbekers, 900 miljoen kleine flesjes en 876 miljoen afhaal- en bezorgmaaltijden die worden geserveerd in een wegwerpverpakking. Omdat het vaak om moeilijk te recyclen materialen gaat, gaan er veel grondstoffen verloren. Onderzoek van de Ellen MacArthur Foundation laat zien dat twintig tot vijftig procent van de wegwerpverpakkingen geschikt is voor hergebruik.

Single-Use Plastic-richtlijn

Per 3 juli 2021 geldt in alle EU-lidstaten de Single-Use Plastic (SUP)-richtlijn. Om het wegwerpplastic in zee tegen te gaan en plastic afval te verminderen, heeft de Europese Unie een richtlijn opgesteld waarmee een verbod komt op wegwerpplastics. Onder andere wegwerp bestek, borden, rietjes, roerstaafjes en ballonstokjes gemaakt van plastic mogen vanaf dan niet meer op de markt worden gebracht. Een van de doelen van het icoonproject is om het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van informatie te voorzien over de praktische haalbaarheid van de uitvoering van de SUP-richtlijn.

Icoonprojecten Transitieagenda Consumptiegoederen

Mission Reuse is niet het enige nieuwe icoonproject van de Transitieagenda. Dit jaar zijn ook projecten rondom retourlogistiek en plaatmateriaal toegevoegd aan de lijst met icoonprojecten. De verschillende icoonprojecten zijn gedefinieerd om concreet en zichtbaar aan de slag te gaan met de doelstellingen uit de Transitieagenda Consumptiegoederen. Ze dienen als hefbomen voor het realiseren van de hele transitieagenda. De volledige lijst vind je hier.

Doe mee!
Ook voor jouw onderneming biedt de circulaire economie kansen. Nieuwe businessmodellen, een andere manier van ontwerpen en nieuwe samenwerkingen in de keten zorgen onder meer voor een efficiënter gebruik van grondstoffen. Circulair is de toekomst, dus doe mee!